Author: Bjorn

Flipping the classroom is een methode waarbij de traditionele volgorde van lesgeven op zijn kop wordt gezet. Studenten krijgen lesmateriaal zoals video’s en leeswerk als huiswerk voor de les. Hierdoor kunnen ze in hun eigen tijd en tempo de stof doornemen. Tijdens de les is er meer ruimte voor interactie, verdieping en het toepassen van de kennis. Leraren gebruiken de klassikale tijd om directe ondersteuning te bieden. Ze kunnen ingaan op vragen en samen met studenten werken aan projecten of discussies. Deze aanpak maakt het onderwijs persoonlijker en sluit beter aan bij de behoeften van elke student. Meer controle over het…

Read More

Meer dan twee weken nadat bijna 50.000 academici in staking gingen bij de University of California (UC) en het Lawrence Berkeley National Laboratory vanwege loon en voorwaarden, heeft UC een voorlopig akkoord bereikt met academische onderzoekers en postdocs. De staking gaat echter door, terwijl vakbondssecties die academische student-medewerkers en student-onderzoekers vertegenwoordigen, onderhandelen met de universiteit. De academische onderzoekers en postdocs die overeenstemming bereikten met UC vertegenwoordigen ongeveer 12.000 van de stakende arbeiders. De overige 36.000 academische student-medewerkers en student-onderzoekers proberen nog steeds een deal te sluiten met de universiteit, aldus Neil Sweeney, de voorzitter van de unie van postdocs en…

Read More

De algemene IELTS-leestest is ontworpen om een ​​breed scala aan leesvaardigheden te testen, zoals: lezen voor kern, lezen voor hoofdideeën, lezen voor detail, skimmen, logisch argument begrijpen, en het herkennen van de mening, houding en het doel van schrijvers. IELTS Leestest Algemene training De algemene IELTS-leestest heeft een totaal aantal 40 vragen verdeeld in drie secties en elke vraag is 1 punt waard. De toets moet binnen zijn 60 minuten. Sectie 1: kan twee of drie korte teksten of meerdere kortere teksten bevatten. Deze teksten zijn relevant voor de taalkundige basisoverleving in het Engels met taken die voornamelijk betrekking hebben…

Read More

De uitbarsting van ‘s werelds grootste actieve vulkaan eerder deze week, Mauna Loa op Big Island in Hawaï, heeft de monitoring van de wereldwijde kooldioxideniveaus verstoord. Het Mauna Loa-observatorium volgt al meer dan zes decennia onafgebroken de stijgende niveaus van koolstofdioxide in de atmosfeer van de aarde. De manager van het observatorium, de Scripps Institution of Oceanography aan de Universiteit van Californië in San Diego, meldde dat de apparatuur die het beroemde Keeling Curve-record van koolstofdioxide in de atmosfeer, gemaakt in 1958, heeft behouden, maandag stroom verloor. Onderzoekers bij Scripps onderzoeken mogelijkheden om deze apparatuur te verplaatsen. De Keeling Curve…

Read More

IELTS-schrijftaak 1 Algemene training test uw vermogen om een ​​persoonlijke, semi-formele of formele Engelse brief te schrijven in ten minste 150 woorden en niet meer dan 20 minuten. Lees meer voor meer informatie over de IELTS Writing General Training taak 1-test. Over de IELTS-schrijftaak 1 Algemene training IELTS Schrijftaak 1 Algemene training In deze taak krijgt u een situatie en wordt u gevraagd een brief te schrijven waarin u om informatie vraagt, of waarin u de situatie in ten minste 150 woorden uitlegt in het meegeleverde antwoordenboekje. De brief kan zijn: persoonlijk, semi formeel, of formeel van stijl. De situaties…

Read More

Holly BF Warren (atelierista/docent kunststudio/multimediakunstenaar) Als we denken dat we in de ruimte kunnen staren, uit een raam kijken, krabbelen, spelen wat er ook bij de hand is, raak ons ​​hoofd aan of speel met ons haar. Verbeelding weeft in onze gedachten en duwt ons in het rijk van mogelijkheden. Als je denken een venster was, een plek om te observeren en te leren met een uitgebreid vensterbank, wat zou jij erop zetten? Als je bloempotten hebt gevonden die fantasierijke paden laten groeien, wat zou je in elke pot kweken? Elke pot kan een aspect van het leven laten groeien…

Read More

Woordenschat Workshop Niveau H Unit 10 De juiste woordantwoorden kiezen anachronisme de hoofdpersoon in de komedie is een onhandige uitvinder die zichzelf per ongeluk naar het verleden heeft getransporteerd, om daar de tegenslagen van een ongelukkige _____ te ondergaan. huichelarij als je zegt dat je rivaal talent heeft voor ____, bedoel je eigenlijk dat hij een regelrechte nep is. apocrief het verhaal over Bunker Hill en ¨Niet vuren totdat je het wit van hun ogen ziet¨” is misschien ___, maar ik vind het leuk en ik blijf erin geloven. nihilistisch hoewel ik het ermee eens ben dat er onvolkomenheden in…

Read More

In het huidige bedrijfsscenario richten bedrijven zich meer dan ooit op het behouden van hun winstmarges. Volatiele marktomstandigheden en voortdurende veranderingen in consumentengedrag hebben het gehaald moeilijk voor bedrijven om een ​​langetermijnpositie op te bouwen. Overheadkosten zijn indirecte en vaste kosten die nodig zijn voor de dagelijkse werking van een bedrijf. Nutsvoorzieningen, huur, verzekeringen en salarissen zijn enkele generieke voorbeelden. Aangezien overheadkosten niet kunnen worden toegeschreven aan een specifieke activiteit, kan het een uitdaging zijn om ze terug te dringen. Maar het is hard nodig voor snelgroeiende bedrijven. Omdat een daling van de overheadkosten biedt bedrijven een concurrentievoordeel, helpt de…

Read More

Het pad dat door cocaplanten wordt gebruikt om de tropaan-alkaloïde cocaïne te produceren, is een mysterie gebleven sinds het voor het eerst werd geïsoleerd in 1855. Nu hebben twee groepen de ontbrekende stappen in de biosynthese ervan gemeld. Tropane-alkaloïden zijn secundaire metabolieten die in meerdere plantensoorten worden geproduceerd. Cocaïne van Erythroxylum coca en nicotine van meerdere soorten in de familie Solanaceae zijn twee van de meest bekende. Andere, zoals scopolamine, littorine en hyoscyamine, zijn belangrijke geneesmiddelen. Biochemicus John D’Auria van het Leibniz Institute of Plant Genetics and Crop Plant Research leidde een team dat een gistscreeningsplatform gebruikte om de volledige…

Read More

English Vocabulary in Use geeft u de woordenschatverklaringen en oefening die u nodig hebt om met vertrouwen te communiceren. Het is perfect voor zowel zelfstudie als klassikale activiteiten. Engelse woordenschat in gebruik: Engelse woordenschat in gebruik Elementair Dit boek helpt je om ongeveer 1.250 nieuwe woorden en zinnen te leren. Je kunt het boek zelf gebruiken, zonder docent. Je kunt de eenheden in elke gewenste volgorde doen. Als je de editie met het e-boek hebt, kun je luisteren naar de uitspraak van alle nieuwe woordenschat en tekst markeren. zie pagina 171 voor meer informatie over het e-boek. De antwoordsleutel aan…

Read More